Specjalizujemy się w demontażu i unieszkodliwianiu azbestu w różnych postaciach.

INWENTARYCACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  • identyfikacja wyrobów zawierających azbest
  • pobieranie i badanie próbek materiałowych
  • pobieranie i badanie próbek powietrza
  • spis z natury materiałów zawierających azbest
  • sporządzanie dokumentów przewidzianych przez ustawodawstwo dot. użytkowania wyrobów zawierających azbest
  • sporządzanie planu prac z azbestem

UNIESZKODLIWANIE AZBESTU/ETERNITU

Wykonujemy demontaże:

  • dachów z eternitu falistego oraz płytek "karo"
  • elewacji z bloków mieszkalnych i biurowych z płyt cementowo-azbestowych płaskich i falistych
  • izolacji termicznych zawierających azbest z instalacji sanitarnych

TERMOMODERNIZACJA

Wykonujemy docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych, remonty elewacji, balkonów.

DACHY

Wykonujemy wszelkiego rodzaju pokrycia dachowe w miejsce zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych wraz z dociepleniem.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty wykończeniowe i remonty: malowanie, glazurowanie, instalacje elektryczne.