Oferta

Demontaż i unieszkodliwianie azbestu

Specjalizujemy się w demontażu i unieszkodliwianiu azbestu w różnych postaciach. Poniżej przedstawiamy usługi, które znajdują się w naszej ofercie.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Wśród naszych usług w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdują się:

  • identyfikacja wyrobów zawierających azbest,
  • pobieranie i badanie próbek materiałowych,
  • pobieranie i badanie próbek powietrza,
  • spis z natury materiałów zawierających azbest,
  • sporządzanie dokumentów przewidzianych przez ustawodawstwo dot. użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  • sporządzanie planu prac z azbestem.

Unieszkodliwianie azbestu/eternitu

W ramach unieszkodliwiania azbestu (eternitu) wykonujemy demontaże:

  • dachów z eternitu falistego oraz płytek "karo",
  • elewacji z płyt cementowo-azbestowych płaskich i falistych z bloków mieszkalnych i biurowych,
  • izolacji termicznych zawierających azbest z instalacji sanitarnych.

Termomodernizacja

Wykonujemy docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych, remonty elewacji, balkonów.

 

Dachy – wykonywanie pokryć

Wykonujemy wszelkiego rodzaju pokrycia dachowe w miejsce zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych wraz z dociepleniem.

Roboty ogólnobudowlane

Wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty wykończeniowe i remonty: malowanie, glazurowanie, instalacje elektryczne.